• Bảo hộ nhãn hiệu
  • Bảo hộ bản quyền
  • Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
  • Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích
  • Li-xăng, chuyển nhượng
  • Gia hạn, sửa đổi
  • Xử lý xâm phạm

DỊCH VỤ BẢO HỘ NHÃN HIỆU
Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp và Xử lý xâm phạm…

Bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Bảo hộ bản quyền

Bản quyền là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ tục hành chính được Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành, nói cách khác đây chính là việc chủ sở hữu tiến hành nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền cho kiểu dáng.

Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký sáng chế.

Giải pháp hữu ích cũng là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Đối với doanh nghiệp, cần quan tâm hơn tới vấn đề Sở Hữu Trí Tuệ và thực thi quyền Sở Hữu Trí Tuệ, xây dựng văn hóa tôn trọng quyền Sở Hữu Trí Tuệ và đưa ra các tiêu chí cụ thể liên quan đến Sở Hữu Trí Tuệ. Doanh nghiệp cũng cần có những bước chuẩn bị về tài chính, nhân lực và kỹ thuật để tránh khiếu kiện có thể xảy ra trong quá trình hội nhập.

Hãy LIÊN HỆ với DETECTIVE WORLD để đăng ký dịch vụ Bảo Hộ cho TRÍ TUỆ của doanh nghiệp .

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DETECTIVE WORLD

Địa chỉ : Tầng 5, 459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM
Tel: 028. 222.666.68
Email: thegioithamtu@gmail.com
Web: www.dichvuthamtu.com

0968.266.266
chat-active-icon