Điều tra tài sản công ty

0
522

Xác minh tài sản thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc các công ty cho phép ngân hàng, công ty, người cho vay tiền, trong thời gian kiện tụng để thu hồi phí và các trường hợp trục xuất.

UBND tỉnh Đồng Nai

Việc xác minh tài sản di chuyển và bất động sản là rất cần thiết trong các trường hợp liên quan đến tham ô, đòi nợ của các công ty tài chính ngân hàng và phi ngân hàng vì toàn bộ hoạt động cấp vốn của họ dựa trên việc xác minh chính xác tài sản là đối tượng của thế chấp. Chúng tôi truy tìm tài sản che giấu của những người đi vay nợ, người phải thi hành án và nhân viên không trung thực để thu hồi hoặc thi hành các nghị định.

  •     Xác minh hồ sơ tài sản
  •     Xác minh hồ sơ công ty
  •     Tài khoản ngân hàng
  •     Xác minh quyền sở hữu phương tiện
  •     Xác minh tài sản bất động sản

Thành phố Hồ Chí Minh là nam châm thu hút tất cả các công ty, doanh nghiệp từ khắp nơi trên đất nước đầu tư. Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp, hãy hợp tác với Điều tra viên tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh (Thám tử DW) để kiểm tra trước là một bước bắt buộc. Những kiểm tra này trấn an chủ sở hữu và nhà đầu tư rằng giá trị của tài sản của bạn luôn được đảm bảo.