Quyền sở hữu trí tuệ

0
541

Dịch vụ Thám tử Detective World của chúng tôi giúp đỡ các khách hàng có giá trị của mình trong việc nhận thức và thực thi Quyền sở hữu trí tuệ của họ, quyền này đề cập đến những sáng tạo của trí tuệ, các tác phẩm văn học và nghệ thuật, và các biểu tượng, tên, hình ảnh và thiết kế được sử dụng trong thương mại.

Nhóm của chúng tôi hiểu rõ về tất cả quy trình thực thi pháp lý và tài liệu, do đó, giúp khách hàng có đóng góp cao trong việc đổi mới, tác phẩm nghệ thuật và những thứ khác bằng Phim và Đăng ký Bằng sáng chế, Thương hiệu, Kiểu dáng, Bản quyền, Bí quyết và Quyền Đa phương tiện.

Đặc trưng:

  • Hỗ trợ trong các hồ sơ và Đăng ký Bằng sáng chế, Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Bản quyền, Bí quyết và Quyền Đa phương tiện.
  • Lời khuyên của chuyên gia về các vấn đề liên quan đến Bảo vệ Quyền Sở hữu Trí tuệ và Các Biện pháp Chống Hàng giả
  • Giá cả hiệu quả cho các dịch vụ của chúng tôi.

Khác:

  • Nhận dạng sản phẩm giả
  • Các cửa hàng nơi bán các sản phẩm giả mạo đó
  • Các kênh hoặc phương thức phân phối
  • Nơi sản xuất & đi xuống
  • Raid (Liên lạc của Dịch vụ Thám tử DW với bên Cục An Ninh)

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chúng tôi có một hội đồng luật sư về mối quan hệ công ty của bạn. Những luật sư lỗi lạc này hỗ trợ pháp lý trong tất cả các khía cạnh của pháp luật. Có luật sư riêng cho Luật Doanh nghiệp, Dân sự, Hình sự, Quyền SHTT, Hôn nhân. 

THÁM TỬ TƯ DETECTIVE WORLD