Tìm kiếm một người bạn cũ mà bạn đã mất liên lạc

0
120

Bạn đang tìm kiếm một người bạn cũ mà bạn đã mất liên lạc? Nếu vậy, hãy gọi cho Công ty thám tử DW. Thám tử DW là một trong những công ty cung cấp dịch vụ điều tra hàng đầu ở Việt Nam.

Nếu bạn đang muốn kết nối lại với một người bạn cũ đã mất liên lạc thì chúng tôi có thể giúp bạn truy tìm họ. Sau khi ký hợp đồng, bạn sẽ được chỉ định điều tra viên của riêng mình, người sẽ là đầu mối liên hệ của bạn trong suốt quá trình điều tra.

Cần lưu ý là chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn và đối tượng tìm kiếm để tiết lộ dữ liệu của họ cho bạn, vì vậy điều quan trọng là bạn phải chọn lý do chính đáng cho việc điều tra của mình. Nếu chúng tôi yêu cầu sự đồng ý để chuyển thông tin chi tiết của họ cho bạn.