Xác minh Khoản vay Doanh nghiệp

0
532

Công ty thám tử Detective World là công ty thám tử đầu tiên cung cấp dịch vụ xác minh khoản vay của doanh nghiệp chuyên nghiệp để tìm kiếm lợi nhuận thực tế của hoạt động mới và báo cáo tài sản. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các dịch vụ xác minh khoản vay như chuyển tiền và tài sản bất hợp pháp trên khắp Việt Nam.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp khi xác minh khoản vay:

  •     Xác minh khoản vay mua nhà
  •     Khoản vay cá nhân
  •     Xác minh khoản vay kinh doanh
  •     Xác minh khoản vay tự động
  •     Cho vay giáo dục

Mỗi công ty đều cố gắng đưa vào tài chính với các tính toán tài chính tốt, xấu và kém. Việc thu hồi từ khoản nợ xấu của công ty là một quá trình kéo dài nếu việc xác minh trước khoản vay không đầy đủ. Chúng tôi tìm kiếm một giao dịch gian lận, chuyển tiền và các hành vi gian lận khác của công ty.

Dịch vụ thám tử doanh nghiệp – Thám tử DW